Օդային բեռնափոխադրումներ

A2A Օդանավակայանից դեպի օդանավակայան
A2D Օդանավակայանից դեպի դուռ
AEA Եվրոպական ավիաուղիներ ընկերության ասոցիացիան
Airline Կազմակերպություն, որը կազմավորում է օդանավեր ապրանքի բարձման և առաքման երկրների միջև
Airmail Տեղեկատվության արագ տրամադրում
Air Operator Օդանավերի գործունեությամբ զբաղվող ընկերություն
Airport-to-airport Տրանսպորտ բարձման վայրի օդանավակայանից մինչև բեռնաթափման վայրի օդանավակայան
Allotment Սահմանված ծավալ չվերթի/ օրվա համար
AOG Վայրէջք կատարած ինքնաթիռ գետնի; վայրէջք կատարած ինքնաթիռի վերանորոգման համար նախատեսված նյութեր
AP Օդանավակայան
ARR Ժամանում
ATA Օդային տրանսպորտի ասոցիացիա
ATA Ժամանման փաստացի ժամանակահատվածը
ATD Տեղափոխման փաստացի ժամանակահատվածը
Authorisation Հանձնաժողով նշանակված որոշակի անձի կամ մարմնի համար այլ անձի կամ մարմնի անունից հանդես գալու համար. անձը կամ մարմինը կարող են թույլատրվել, օրինակ, տրամադրել օդային ավիաբեռնագրեր կամ հավաքել բեռներ
AVI Կենդանի կենդանի(ներ)
AWB Ավիաբեռնագիր
Backlog Այն ապրանքների քանակը, որոնք դեռևս պետք է առաքվեն կամ ընդունվեն, և որի համար նախատեսված կամ համաձայնեցված ժամկետը լրացել է
BAG Ուղեբեռ
Belly Օդանավի բեռնատարային ստորին տախտակամած
BIG Ստանդարտից դուրս չափսեր ունեցող բեռ
Blocked-space agreement Ավիաընկերությամբ մեկ կամ ավելի թռիչքի / ամսաթվի համադրությունների ժամանակ տարածքի համար շարունակական վերապահում (տեղաբաշխում)
Bonded Goods Այն ապրանքները, որոնց մաքսատուրքը դեռ չի վճարվել, և որոնք գտնվում են մաքսային հսկողության տակ, ինչպես կարգն է պահվում են տրանզիտային պահեստում:
Bonded warehouse Մաքսային տուրք չվճարված ապրանքների համար պահեստավորումը, պահեստի սեփականատերը պարտավոր է ապահովել պարտատոմսեր (հաճախ բանկային երաշխիքի կամ հիփոթեքի տեսքով) մաքսային մարմիններին `որպես պարտականությունների համար ապահովություն, որը հաճախորդի կողմից չի կարող վճարվել
Booking Պահպանման հարցում օդանավի մեջ տեղի/օրվա համար, հաստատված ավիաընկերության կողմից
Break Bulk Agent Բեռնափոխադրողը կրում է պատասխանատվություն` հոգ տանելով բեռների վերափաթեթվորման և թռիչքից հետո ապրանքների տեսակավորելու մասին
Breakdown List Մի համախմբման ընթացքում իրականացվող առաքումների ցանկը
Broker Անձը, որը հանդես է գալիս որպես գործակալ կամ միջնորդ, պայմանագրերի շուրջ բանակցություններում
Bulk Cargo Ազատ բեռ, որը չի պալետավորվել
Cargo Aircraft Ինքնաթիռ, որը կառուցվել է միայն բեռների տեղափոխում իրականացնելու նպատակով
Cargo assembly Փաթեթների առանձին ընդունումը և դրանց պահումը, հետագայում ուղարկելու համար, որպես մեկ խմբաքանակ
Cargo disassembly Հետագա բաշխման համար բեռի մաս կազմող մեկ կամ մի քանի ծանրոցների կամ փաթեթների բաժանումը, ընդմիջումից հետո
Carriage Տրանսպորտ, բեռների տեղափոխման գործընթացը մի կետից մյուսը
Carrier Ապրանքների տեղափոխման համար պատասխանատու կողմը մեկ կետից մյուսը կարող է լինել, օրինակ, ավիաընկերությունը կամ փոխանցողը
CASS Բեռների հաշիվների կարգավորման համակարգ
CAO Միայն բեռնատար ինքնաթիռ
CC Հավաքագրման վճարներ. վճարել ապրանքի հավաքման պահին
CCS Տեղեկատվական համակարգ, որը միավորում է կապը օդային բեռնատարների միջև օդանավակայանում
Certificate of Origin Ապրանքի բնօրինակ արտադրանքի երկիրը հաստատող վկայագիր, օգտագործվում են մաքսային հայտարարագրման նպատակներով
Charges collect Ծախսեր, որոնք նշված են ավիաբեռնագրում, և պետք է վճարվի ստացողի կողմից
Charges prepaid Ծախսեր, որոնք նշված են ավիաբեռնագրում, և պետք է վճարվի մատակարարի կողմից
Claim Գրավոր բողոք, փոխադրողի կողմից տրանսպորտային փոխադրման պայմանագրի կատարման վերաբերյալ `զուգորդված ֆինանսական փոխհատուցման պահանջով
Classifying Մաքսային հայտարարագրի գործընթացի մաս հանդիսացող ապրանքների ներմուծման ճիշտ դասակարգման համարը
CLR Պարզ
CNEE Ապրանք ստացող
COLL Հավաքագրում
COMAT Ընկերության նյութ (ոչ եկամտաբեր բեռներ)
Combi Combi ինքնաթիռը, որը միավորում է ուղևորների և բեռների տրանսպորտը հիմնական տախտակի վրա
Commodity Ապրանքների տեսակների ցուցում; ապրանքները կոդավորված են համակարգի համաձայն
Commodity code Կոդ, որն օգտագործվում է Հարմոնիզացված համակարգում, ապրանքի դասակարգման համար, որոնք առավելապես արտադրվում և վաճառվում են
Complaint Պաշտոնական հայտարարություն պատվիրատուից դեպի փոխադրողին, իր դժգոհության մասին, ծառայության մատուցողի ծառայության կամ գործունեության մասին
Consignee Անձը կամ ընկերությունը, որը ֆիզիկապես և վարչականորեն պատասխանատու է վերջնական առաքման ժամանակ ապրանքների ընդունման համար
Consolidation Մի քանի տեղափոխվող բեռների հավաքագրում, որոնք պատկանում են տարբեր մատակարարների և ունեն տարբեր վերջնական ստացողներ, և որոնք պետք է վայրէջք կատարեն մեկ վայրում
Consolidation Manifest Մի համախմբման ընթացքում իրականացվող առաքումների ցանկ
Consolidation Rates Սակագներ, որոնք ներկայացված են բեռնափոխադրողի կողմից
Consolidator Այն առաքումները, որոնք պատկանում են տարբեր փոխադրողներին մեկ ուղղությամբ կամ տարածքով մեկնելիս թռիչքից առաջ բադանվում է բեռնափոխադրողի կողմից, որպեսզի թռիչքից հետո բեռները տրամադրվեն մի քանի ստացողներին
Courier Ընկերությունը, որը տեղափոխում է ծրարները և ծանրոցներ մինչև 75 կգ քաշով դռնից դու; Օդային տրանսպորտը, որպես կանոն, փոխանցվում է ավիաընկերություններին
Courier Rates Սակագները տրամադրված սուրհանդակի կողմից
CPTY Տարողունակությունը
CRN Մաքսային թողտվության գրություն
Customs Agent / Broker (Certified) Կողմը, արտոնագրված մաքսային ձևակերպման գործընթացը կազմավորելու համար ներմուծողների / արտահանողների անունից
Customs invoice Հաշիվ-ապրանքագիր ներկրման նպատակների համար (մաքսային և վիճակագրություն), նշելով առևտրային գները, ավելացնելով փոխադրման, ապահովագրման, փաթեթավորման և այլ ծախսերը, առաքման և վճարման պայմանները
Customs value Ներմուծվող ապրանքների արժեքները ներկրման հայտարարագրի համար (մաքսային և վիճակագրական)
D2A Դռնից դեպի օդանավակայան
D2D Դռնից դուռ
Dangerous Goods Ապրանքները, որոնք կարող են վտանգավոր լինել առողջության, թռիչքի անվտանգության կամ նյութերի համար
DAP A C2K- ի հիմնական կատարողականության ցուցիչ. DAP = առաքված ինչպես խոստացված է (NFD լիարժեք և ժամանակի կարգավիճակի ձեռքբերում)
DEP A C2K հեռավորությունը: DEP = բեռները և փաստաթղթերը մեկնում են բարձվող օդանավակայանից
DEPT Բաժին
DG Վտանգավոր ապրանքներ
DGR Վտանգավոր ապրանքների կանոնակարգեր
Dimensional Weight (Conversion) Փոխադրման ոլորտի կողմից ընդունված հայեցակարգը, որը ամբողջ աշխարհում ընդունվում է որպես միասնական միջոց նվազագույն գանձման համար խորանարդ տարածքում, որը փաթեթը զբաղեցնում է; ծավալը վերածվում է (ավելի ծանր) քաշի / գների
DIMS Չափսեր
DIP Պաշտոնական էլ. Հասցե
DLV Առաքում
DOCS Փաստաթուղթ(եր), փաստաթղթավորում
Domestic transport Տրանսպորտ երկրի ներսում
Door-to-door Փոխադրում է սկզբնական մատակարարի տան հասցեից մինչև բեռների վերջնական ստացողների տան հասցեները
Duty Ներմուծվող ապրանքների հարկը, որոնք ներմուծվում են մեկ այլ երկրից
EDI էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում
EDIFACT Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման աշխատակազմի, առևտրի և տրանսպորտի համար; հատուկ արձանագրություն ԷՏՓ
e-Freight IATA- ի էլեկտրոնային բեռների փաստաթղթերի նախագիծը; e-Freight- ի նպատակն է փաստաթուղթը վերցնել օդային բեռնափոխադրումների ցանցից և գործընթացից, փոխարինել այն ավելի էժան, ավելի ճշգրիտ և հուսալի էլեկտրոնային հաղորդագրությունների միջոցով, IATA- ի աջակցությամբ, նախագիծը հանդիսանում է արդյունաբերական նախաձեռնություն, որը ներառում է իր մեջ փոխադրողների, բեռնափոխադրողների, տեղային աշխատողների, փոխադրողների և մաքսային մարմինների:
Electronic Data Interchange Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակումը, որը կազմված է համաձայնեցված արձանագրությամբ տարբեր կողմերի միջև ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի համար
Embargo Որոշ ապրանքատեսակների վրա դրված էմբարգոն նշանակում է, որ այդ ապրանքները թռիչքի անվտանգության նկատառումներով չեն տեղափոխվի ավիաընկերության միջոցով
Equipment Նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են մշակման կամ բեռների փոխադրման համար
ESC Եվրոպական փոխադրողների խորհուրդը
ETA Ժամանման մոտավոր ժամանակահատված
ETD Մեկնման մոտավոր ժամանակահատված
Expediting Ապրանքների տեղափոխում (ավելի արագ սովորական տևողությունից)
Expeditor Բեռնափոխադրող
FAK Բոլոր տեսակների փոխադրում
FAK-Rates Տրանսպորտային բոլոր տեսակների արժեքներ
FAP A C2K- ի հիմնական կատարողական ցուցիչ. FAP = Կատարվում է ինչպես պլանավորված (ամբողջական առաքումը արդեն ճանապարհին է մինչ վերջին պլանավորված թռիչքը կամ դրանից հետո, որը նախատեսված է առավելագույնը 12 ժամ ուշացումով)
FCL Ամբողջական բեռնարկղի բարձում
FDCA Գտնված բեռ
FFM Բեռների փոխադրման ուղերձ (էլեկտրոնային))
FIATA Միջազգային բեռնափոխադրումների ասոցիացիաների ֆեդերացիա
FLT Թռիչք
Forwarder Ընկերություն, որը մասնագիտացված է տրամադրել դռնից մինչև օդանավակայան տրանսպորտ, կազմակերպել օդային տրանսպորտ օդանավակայանից մինչև դուռը տեղափոխում այն ծանրոցների համար, որոնց քաշը > 75 կգ, կամ ինչ-որ այլ բան, որը հնարավոր է տեղավորել ինքնաթիռում ; Օդային տրանսպորտը, որպես կանոն, ավիաընկերությունների աութսորսինգից է բխում, իսկ երբեմն էլ նաև շահագործողների օդանավերի կամ չարտերային ընկերություններից
Forwarder network Ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեցող տարբեր փոքր և միջին բեռնափոխադրող ընկերությունների ցանց, որոնք աշխատում են միասին
Freighter Ինքնաթիռ կառուցված միայն բեռների տեղափոխումը իրականացնելու նպատակով
FSU Բեռների կարգավիճակի թարմացում
Fuel surcharge Լրացուցիչ ծախս, որը ավելացվում է վառելիքի ծախսը հոգալու համար, որը ընդհանուր առմամբ որոշակի ցուցանիշ ունի
Full charter Օրվա օդանավերի լիարժեք ծավալի կամ թռիչքի / վարձավճարի տրամադրում
Full Container Load Բեռնարկղը լիովին բեռնված է մեկ կողմին պատկանող ապրանքներով
Full freighter Ինքնաթիռ կառուցված միայն բեռների տեղափոխումը իրականացնելու նպատակով
FWB EԷլեկտրոնային ավիաբեռնագրի հաղորդագրություն
Միաժամանակ C2K- ի. FWB = առաքումը հաստատված է ավիաընկերության կողմից, էլեկտրոնային ավիաբեռնագիրը կազմավորվում է գործակալի կողմից; սա ստեղծում է այսպես կոչված երթուղային քարտեզ C2K- ում, որտեղ որ բոլոր քայլերը կատարվում են
FYI Ձեր տեղեկատվության համար
General Cargo Rates Սակագները բոլոր տեսակի բեռների, որոնք չեն վերաբերում որոշակի տարբեռվող կատեգորիայի մշակման և / կամ սակագնի
GSA Գլխավոր գործակալ
GSF Ընդհանուր ֆոռում նախատեսված մատակարարների համար
Handling Agent Ավիաընկերության համար բեռնաթափման և / կամ պահեստային բեռնափոխադրումների գործառույթ իրականացնող գործակալը
Harmonised System Թվային բազմանշանակ համակարգ է, որը մշակված է բեռների դասակարդման համար, բաղկացաց է 6 նիշից, որը ներառում է մոտ 5000 բեռների կամ բեռների խմբերի նկարագրում, ամենաշատ արտադրվող և վաճառվող ապրանքների համար, որոնք նախատեսված են մաքսային նպատակներով, բայց կարող են օգտագործվել նաև վիճակագրական, տրանսպորտային նպատակներով, արտահանման, ներմուծման և արտադրության ոլորտներում; HS- ի մասին միջազգային կոնվենցիան ստեղծվել է 1983 թ. Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության հովանու ներքո
Haulage Բեռների ներքին փոխադրում
Haulier Ավտոճանապարհային փոխադրող
HEA Ծանր բեռներ
HAWB Երկրորդական ավիաբեռնագիր
House Air Waybill Վերջնական պատվիրատուի և փոխանցողի միջև առաքման պայմանագիր
Hub Կենտրոնական կետ տրանսպորտային համակարգում կամ ցանցում
HUM Մարդկային մնացորդները
HWB Երկրորդական բեռնագիր
IATA Միջազգային օդային տրանսպորտի ասոցիացիա
IATA-Agent IATA- ի կողմից հավաստագրված գործակալ
ICAL Բարձվող բեռների գործողությունների ցանկ
ICAO Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն
ICE Չոր ցառուցյի բեռնափոխադրում
IN Դյույմ
Inco terms Միջազգային մասշտաբով համաձայնեցված ստանդարտ մատակարարման պայմաններ
Integrator Փոխադրողը, որը միավորում է տարբեր տեսակի տրանսպորտներ դռնից դուռ տրանսպորտի կամ մատակարարման շղթայի ձևավորման համար. այս տերմինը հիմնականում վերաբերում է խոշոր միջազգային արագընթաց ընկերություններին, որոնց հիմնական գործն է մինչև 75 կգ ծրարների և ծանրոցների տեղափոխումը, հաճախ տեղափոխումն իրականացվում է մեկ գիշերում կամ նույնիսկ նույն օրը
Intermodal Transport Բեռնափոխադրումների մատակարարման շղթայում ավելի քան մեկ տրանսպորտային եղանակով օգտագործում; օրինակ, ճանապարհային / օդային կամ ծովային / օդային փոխադրումներ
INV Հաշիվ-ապրանքագիր
ISA Բավարար տեղի առկայություն
KG Կիլոգրամ
L/C Ակրեդիտիվ
LCL Բեռնարկղի բարձումից ավելի քիչ
Less than Container Load Բեռնարկղը մասամբ լցված է մեկ կողմի ապրանքներով կամ ապրանքի քանակով, որը բավարար չէ մեկ կոնտեյները լրացնելու համար, և այդ պատճառով պետք է կոնսոլիդացվի
LHO Մարդու կենդանի օրգաններ / Արյուն
License, import / export Որոշակի պայմաններում որոշ ապրանքներ ներմուծելու կամ արտահանելու կառավարության թույլտվությունը
Line item Պատվերի գիծ, յուրաքանչյուր տող փաթեթավորման փաստաթղթում կամ հաշիվ-ապրանքագրում ենթակա է մաքսային հայտարարագրման
Load factor Որքանով է արդյունավետ օգտագործվող օդանավը (քաշը, ծավալը, ULD) արդյունավետ օգտագործված (շահույթ ստանալու համար)
LOC Գտնվելու վայրը
Loose cargo / shipments ULD- ում չբեռնված բեռներ/բեռնափոխադրումներ
Lower deck Օդանավի հիմնական տախտակամածից կամ վերին տախտակակետից ներքև (բեռի) տախտակամած
LT Տեղական ժամանակ
Main deck Վերին տախտակամած; (բեռի) տախտակամանն օդանավի ստորին տախտակի վերևում
Manifest, flight Փաստաթուղթ, որի վրա նշված է օդանավի ավիաբեռնագրիրը և համապատասխան ապրանքի առանձնահատկությունները, տեղափոխվող տվյալ չվերթով
Master Air Waybill Բեռնափոխադրողի և ավիաընկերության միջև առաքման պայմանագիր
MAWB Գլխավոր ավիաբեռնագիր
MFST Մանիֆեստ
Minimum Rate Հիմնական առաքման ծախսերի ծածկելու համար տարիֆ
MSG Հաղորդագրություն (ներ)
Network Forwarder Խոշոր բեռնափոխադռող ընկերություն, որը ունի մասնաճյուղեր ամբողջ աշխարհում
NFD A C2K- ի հեռավորությունը `NFD = ավիաընկերությունում (պատվիրատուի) վերցնելու համար պատրաստված բեռները և փաստաթղթերը, տեղեկացնում է պատվիրատուին (առաքիչին)
NND Ծանուցում չառաքման վերաբերյալ
NON-IATA Ավիաընկերություն կամ գործակալ, որը IATA- ի անդամ չէ
Nose loading Բեռի բարձումը բեռնվող դռնից դեպի ինքնաթիռի դիմային հատված
Notify address Այն կողմի հասցեն, որը ստացողը չէ, բայց պետք է տեղեկացվի բեռի առաքման մասին
Notify party Կողմ, ով տեղեկանալու է ապրանքի ժամանման մասին բացի ստացողից
NOTOC Ծանուցում օդաչուին; օդանավի ցուցակը, որի մեջ ներառված են օդանավում բարձված բեռները
N-Rates Մինչև 45 կիլոգրամ կշիռներով փոխադրման սակագները
NVOCC Non Vessel Operating/Owning Cargo Carrier ; in case of Air Cargo a Carrier (e.g. a Forwarder or Consolidator) who issues Air Waybills for the carriage of cargo on aircraft which he does not operate or own
OAG Պաշտոնական ավիաուղիների ուղեցույց
OB Բարձված
Oversized cargo Բեռ, որը գերազանցում է ULD- ի չափերը
Package Բեռի փաթեթավորված մաս
Packing list Ներմուծված փաթեթների քանակը և տեսակը, բեռների ընդհանուր, կեղտոտ և մաքուր կշիռը, փաթեթների վրա բրենդների, նշանների և թվերի, բովանդակության և թերի / սերիական համարների ցուցակը
Pallet (Ստանդարտացված) պլատֆորմի վրա, որի վրա կարող են տեղադրվել տրանսպորտի կամ պահեստավորման նպատակով
Pallet, aircraft (Ստանդարտացված) պլատֆորմա, որի վրա ապրանքները կարող են համալրվել օդային փոխադրումների համար
Pallet net Ցանցը, որն օգտագործվում է բեռի անվտանգության ապահովուման համար պալլետի վրա օդային փոխադրումների ընթացքում
Parcel Փաթեթ
Part charter Ապրանքի առաքումը օդանավի հասանելի ծավալների մասով / թռիչքի օրը
Part shipment Առաքվող բեռի մի մասը, որն ուղևորվում է այլ թռիչքի և / կամ օրվա ընթացքում, իսկ բեռնափոխադրումների մնացած մասը առանձին է ուղևորվում, ավիաընկերության հնարավորության պատճառով
PAX Ուղևոր(ներ)
Payload Բեռի տեղափոխումը , որը կարող է իրականացվել օդանավի կողմից (եկամուտ ստանալու համար)
PC Կտոր (ներ)
PER Արագ փչացող բեռներ
PFI Նախնական հաշիվ-ապրանքագիր
POA Ընդունման ապացույցը; իրավաբանական ապացույց, որ կողմն ընդունել է առաքվող բեռը
POD Առաքման ապացույցը; իրավաբանական ապացույց, որ բեռն առաքվել է
POD Առաքման վայրը
PP Ծախսերը նախապես վճարված
PPD Կանխավճար
Pre-alert Հաղորդագրություն ապրանքների ներկայիս կամ սպասվող կարգավիճակի մասին
Principal Հաճախորդը, ով պատվիրում է տրանսպորտի կամ հարակից ծառայություններ
PSH Մասնակի բեռ
QNTY Քանակ
Q-Rates Գինը զեղչվում է ըստ ծավալի
RCF A C2K հեռավորությունը `RCF = բեռը վերջնական վայրում հասել է, բեռը և ավիաբեռնագիրը համակարգում վարջականորեն ընդունվում են
RCPT Ստացում, ընդունում
RCS A C2K հեռավորությունը `RCS = բեռները և փաստաթղթերը ստացվում են «Պատրաստ է փոխադրման համար» և ընդունված է ավիաընկերության կողմից:
Ready For Carriage (Օդային ճանապարհով) Ապրանքը ճիշտ փաթեթավորված և պիտակավորված է, մաքսային ձևակերպումները արված են, նաև կցված են համապատասխան փաստաթղթերը
Ready For Transport (Ցամաքային ճանապարհի միջոցով ) Ապրանքները ճիշտ փաթեթավորված և պիտակավորված են, ճիշտ փաստաթղթերը կցված են
RFC Պատրաստ է փոխադրման համար
RFT Պատրաստ է տրանսպորտի համար
Routing Ճանապարհ, որին պետք է հետևել ապրանքի բեռնափոխադրման ընթացքում
RUSHR Հրատապ պատասխան
SASPO Հնարավորինս շուտ
SAWB Հավելյալ ավիաբեռնագիր
Security surcharge Բեռնափոխադրման սակագին, որը ավելացվել է անվտանգության ստուգումների և դրանց հետ կապված կառավարման ավելացման համար լրացուցիչ ծախսերին, որոնք օրինականորեն պահանջվում են իշխանությունների կողմից
Shipper Անձը կամ ընկերությունը, որը ֆիզիկապես և ադմինիստրատիվ կերպով պատասխանատվություն է կրում ապրանքների ողարկման համար; ավիաընկերության համար, շատ դեպքերում, բեռնափոխադրողը հանդես է գալիս ողարկողի դերում
Shipper’s Letter of Instruction Պայմանագրով առաքողի կողմից տրված փաստաթուղթ, որը լիազորում է բեռնափոխադրողին `իր անունից ապրանքներ ուղարկելու և հայտարագրելու համար; պարունակում է այդ ծառայությունների հեշտացման համար պահանջվող ուղարկման բոլոր մանրամասները
SHPMNT Առաքում
Side loading Բեռների բեռնումը բեռների համար նախատեսված կողքի դռնից օդանավի մեջ
Skid Պալլետ
S/L Կարճ ժամանակահատվածում բեռնված
SLI Առաքողի հանձնարարական նամակ
SSPD Կարճ ժամկետում առաքված; հետևում մնացած
TACT Օդային բեռնափոխադրումների սակագինը. պաշտոնական ավիաընկերության սակագների հրապարակում
TBA Ժամանակ նախքան ժամանումը
TBD Ժամանակ նախքան մեկնումը
TEMP Ջերմաստիճան
TIACA Միջազգային օդային փոխադրումների ասոցիացիա
TILNA Թեքելը չի թույլատրվում
TILTA Թեքելը թույլատրվում է
Time Slot Ապրանքների հավաքման կամ առաքման համաձայնեցված ժամանակ
Tonne Kilometer Մեկ տոննա (1000 կիլոգրամ կամ 2204.6 լբ) մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա
TRA Տրանզիտ
Tracing Տեղեկատվություն ապրանքների և փաստաթղթերի կարգավիճակի վերաբերյալ
Tracking Կանոնավոր ստուգում ապրանքների և փաստաթղթերի կարգավիճակի վերաբերյալ
Track & Trace Ապրանքների և փաստաթղթերի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ավտոմատացված կերպով ստացումը և դրանց ստուգումը համաձայնեցված չափանիշներին համապատասխան
Transfer cargo Բեռների փոխադրում մեկ թռիչքից դեպի մյուսը
Transito / Transit cargo Բեռների փոխադրում մեկ թռիչքից դեպի մյուսը
TRM Փոխանցման Մանիֆեստ
TTL Ընդամենը
ULD Մեկ միավորի բեռնում
ULD, contoured Մեկ միավորի բեռնում նախատեսված տեղադրման համար ինքնաթիռի մեջ
UNACC Առանց ուղեկցողի
Unit Load Device Ստանդարտացված օդային բեռների բեռնման սարքավորում (պալլետ, բեռնարկղ)
Upper deck Հիմնական տախտակամած; (բեռի) օդանավի ստորին տախտակամածի վերևում
VAL Արժեքավոր բեռներ
VAT Ավելացված արժեքի հարկ
VOL Ծավալ
Volume charge Օդային տրանսպորտի արժեքը կախված է իրական ծավալից, ոչ թե ապրանքի փաստացի քաշից
VUN Խոցելի բեռ
Weight charge Օդային տրանսպորտի ծախսը` ըստ ապրանքների իրական քաշի
Weight & Balance Քաշի և բեռների բաշխման, ուղևորների և վառելիքի վերահսկողություն թռիչքի համար
W/H Պահեստ
XPS Առաջնային Փոքր Փաթեթ
XS Չափից ավելի
Yield management (Տրանսպորտի և բեռնաթափման) ցանցի, սարքավորումների, ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների ներդրման առավելագույնացման գործընթաց
Ձեր հուսալի   բեռնափոխադրողը ՝   +374 99 84 37 11

Ձեր հուսալի բեռնափոխադրողը ՝ +374 99 84 37 11